ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงาน เทศบาลตำบลพรรณานิคม
ถนนนิตโย ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัด สกลนคร 47130
โทรศัพท์:0-4277-9115
https://www.phannanikom.go.th

Municipal_phannanikhom@hotmail.com


Share:

Author: admin