ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงาน เทศบาลตำบลพรรณานิคม

ถนนนิตโย ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัด สกลนคร 47130

โทร/โทรสาร 042779115

https://www.phannanikom.go.th

Municipal_phannanikhom@hotmail.com


Share: