การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2566
นายประสพโชค เทศบาลตำบลพรรณานิคม จัดโครงการเสริมสร้างป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการทำงาน เพื่อเป็นความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลพรรณานิคม

Share: