นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

25650322134447

ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารประจำปีงบประมา
ประกาศการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อ
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร-1

Share: