รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560

 

Share:

Author: admin