นายฉลอง สุวรรณโคตร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ และนายประสพโชค เทศร่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้า ปรับพื้นที่บริเวณสวนสาธารณะ เทศบาลตำบลพรรณานิคม เพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับ ออกกำลังกายของประชาชน

admin

Share: