ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลพรรณานิคม ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดโฟล์คซอง เทศบาลตำบลพรรณานิคม ได้จัดทำโครงการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 จึงได้จัดการประกวดโฟล์คซองขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกทักษะทางด้านดนตรี โดยใช้เวทีสาธารณะบริเวณลานดนตรีท่าน้ำหน้าวัดอุฒาจารย์ และเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ ผู้ที่สนใจขอรับและส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการศึกษาเทศบาลตำบลพรรณานิคม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.042-779115 ต่อ 18 หรือ 081-9755733

หลักเกณฑ์การประกวดโฟล์คซอง
admin

Share: