#ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลพรรณานิคม เทศบาลตำบลพรรณานิคม โดยกองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ ประชาสัมพันธ์เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการเสียภาษี และข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลพรรณานิคม กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ หรือโทร 042-779411

Share: