วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม มอบหมายให้ นายสุวิทย์ สื่อกลาง รองนายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม และทีมงานกองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมพื้นผิวถนน บ้านโคกสุวรรณ ถนนศรีสวัสดิ์วิไล สี่แยกโรงฆ่าสัตว์ที่ชำรุดเสียหายเพื่อความปลอดภัยและสะดวกสบายในการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพรรณานิคม

Share:

Author: admin