วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม พร้อมนายสุวิทย์ สื่อกลาง นายศักดิ์ณรงค์ สีหาคม รองนายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม นางกุลประภา ศรีสอาด ผอ.กองสาธารณสุข ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2,10 อสบ. และอสม. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับ ผู้ที่รักษาตัวที่หายจากโรคโควิด-19 จำนวน 2 ราย

Share:

Author: admin