นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม มอบหมายให้ นายศักดิ์ณรงค์ สีหาคม รองนายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม และทีมงานกองสาธารณสุข ลงพื้นที่ดำเนินการตัดต้นไม้ริมทางและทำความสะอาดเส้นทางไปพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั่น อาจาโร เพื่อให้สะดวกต่อการสัญจรไปมาของพี่น้องในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพรรณานิคม

Share:

Author: admin