นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนสำหรับการเปิดตลาดนัดครั้งแรกหลังจากที่ได้ปิดทำการ เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

Share:

Author: admin