การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลางแต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Share:

Author: admin