วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม ร่วมเป็นเกียรติในการประกวดคัดเลือกกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และร่วมต้อนรับคณะกรรมฯ โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ ณ กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านคำข่า หมู่ที่ 4 ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

Share: