#ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลพรรณานิคม วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2565 ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาร่วมเปิดตลาด “ฮิมอูน สร้างสุข ทุกสัปดาห์ เชิญ ชม ชิม แบบชิวๆ สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาหารปลอดภัย ผักสด ผลไม้อิทรีย์ ข้าวอินทรีย์ ผ้าทอมือสีธรรมชาติ #OPOP5ดาว อำเภอพรรณานิคม #มาสร้างวิถีกินดีมีสุขด้วยกัน ตั้งแต่เวลา 14.00 – 20.00 น. #เขื่อนป้องกันตลิ่งพังลำน้ำอูน

Share: