ประกาศโครงก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติ โครงการ 1 อำเภอ 1 เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลพรรณานิคม ราคากลาง 207,000 บาท (สองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2562

ราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายจราจร-โครงการ-
Share:

Author: admin