#ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลพรรณานิคม นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม พร้อม นายปรีดา สุวรรณพรม ปลัดเทศบาลตำบลพรรณานิคม ลงพื้นที่พร้อมปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่สวนสาธารณะเทศบาลตำบลพรรณานิคม

Share: