#ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลพรรณานิคม นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม มอบหมายให้ นายสุวิทย์ สื่อกลาง รองนายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลพรรณานิคม ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้ำให้กับครอบครัว นายวิสันต์ พาคำกอง ม.6 บ้านโคกสุวรรณ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

Share: