#ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลพรรณานิคม วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2566 นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม มอบหมายให้ นายสุวิทย์ สื่อกลาง รองนายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม พร้อมทีมงานกองช่าง ดำเนินการขุดลอกคลอง เพื่อเปิดทางน้ำและทำให้ระบบนิเวศดีขึ้น

admin

Share: