วันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2566 นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นายสุวิทย์ สื่อกลาง รองนายกเทศมนตรี นายธีระศักดิ์ สานุศิษย์ ผู้อำนวยการกองช่าง และนายศิริทรัพย์ สีมา หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่จากกรมธนารักษ์จังหวัดสกลนครเพื่อตรวจสอบพื้นที่ที่ทางเทศบาลตำบลพรรณานิคม จะขอใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขที่ 76

Share: