ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลพรรณานิคม นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีฯ พร้อมนายปรีดา สุวรรณพรม ปลัดเทศบาล และนางกัญญารัตน์ อุปสิทธิ์ รองปลัดเทศบาล ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ 1-3 โรงแรมบีลีฟคอนเวนชั่นฮอลล์แอนด์โฮเทล อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ และได้มีการเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาฟุตบอลระหว่างทีมนายก และทีมปลัดเทศบาล ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

Share: