ประกาศโครงการจ้างเหมาซ่อมปะ ผุ เปลี่ยนแผ่นเหล็กตัวถัง พ่นสี รถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 81-1135 สน ของเทศบาลตำบลพรรณานิคม ราคากลาง 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 9-12 กันยายน 2562

3142_รูปแบบรายการซ่อมปะผุ-พ่นสี-รถยนต์ทะเบียน-811-1135-สน
3144_แบบ-ปปช.ซ่อมปะผุ-พ่นสี-รถยนต์-ทะเบียน-81-1135-สน

Share:

Author: admin