ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลพรรณานิคม วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม มอบหมายให้ นายสุวิทย์ สื่อกลาง รองนายกเทศมนตรีฯ และเจ้าหน้าที่กองช่างและกองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่กางเต็นท์ ณ วัดสุทธิมงคล เพื่อเตรียมความพร้อมในการทอดกฐินสามัคคีของวัดสุทธิมงคล

Share: