ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลพรรณานิคม วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม มอบหมายให้ นางกัญญารัตน์ อุปสิทธิ์ รองปลัดเทศบาลฯ ดำเนินการประสานงาน ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 เพื่อขอให้ปล่อยน้ำสำหรับลอยกระทง ซึ่งจะจัดกิจกรรมในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นี้

Share: