ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลพรรณานิคม วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม มอบหมายให้ นายสุวิทย์ สื่อกลาง รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่างและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลพรรณานิคม ลงพื้นที่ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ ณ ท่าน้ำหน้าวัดอุฒาจารย์ เพื่อจัดเตรียมท่าน้ำสำหรับลอยกระทง และลานดนตรี เพื่อจัดกิจกรรมในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นี้

Share: