#ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลพรรณานิคม วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม พร้อม นายวิจิตร สุวรรณชัยรบ เลขานุการนายกฯ นักพัฒนาชุมชน และ นายยุทธเดช ศรีพรหมทัต ที่ปรึกษา ส.ส.จิรัชยา สัพโส ลงพื้นที่รับฟังปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของนางนิภาวรรณ สุทธิโคตร และนาง บุญเถาว์ อินานันท์ ให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเหมาะสม

admin

Share: