วันพุธ ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม มอบหมายให้ นายชุมพล พุฒพันธ์ รองนายกเทศมนตรีฯ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณชุมชนมิตรไมตรี

admin

Share: