#ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลพรรณานิคม วันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม มอบหมายให้ นายสุวิทย์ สื่อกลาง และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนน้ำอูนรุ่งเรือง

admin

Share: