วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 นายประสพโชค เทศรุ่งเรืองนายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม รองนายกเทศมนตรีฯ ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าฝ่าย และพนักงานเทศบาลตำบลพรรณานิคม จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลพรรณานิคม โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

admin

Share: