วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม มอบหมายให้นายชุมพล พุฒพันธ์ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมคณะผู้บริหารฯ และพนักงานเทศบาลตำบลพรรณานิคม เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมอำเภอพรรณานิคม โดยมีนายยรรยงค์ พรมศร นายอำเภอพรรณานิคม เป็นประธาน และมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

admin

Share: