วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ผอ.กลองสาธารณสุขฯ และทีมงานกองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ออกดำเนินการตรวจคัดกรองพ่อค้า แม่ค้า ที่จำหน่ายสินค้าในตลาดเย็นฯ ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 และดำเนินจัดเก็บขยะอันตราย ที่เกิดขึ้นในชุมชน

Share:

Author: admin