วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม ออกตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามประจำอำเภอพรรณานิคม ณ ห้องประชุมอำเภอพรรณานิคม

Share:

Author: admin