นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม มอบหมายให้ นายศักดิ์ณรงค์ สีหาคม รองนายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม พร้อมด้วยทีมงานกองสาธารณสุขดำเนินการตัดหญ้าริมถนนและทำความสะอาด เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนเทศบาลตำบลพรรณานิคม

Share:

Author: admin