นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม มอบหมายให้ นายศักดิ์ณรงค์ สีหาคม รองนายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม พร้อมด้วยสมาชิกสภาและทีมงานกองช่างดำเนินการพัฒนาบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลพรรณานิคม

Share:

Author: admin