วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคมพร้อมด้วยนางชวนพิศ เทศรุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาล(ภรรยา) ร่วมต้อนรับ รมช มท นายทรงศักดิ์ ทองศรี และคณะ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยม การโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำริมห้วยอูน ด้านหลังที่ว่าการอำเภอ พรรณานิคมและตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามประจำอำเภอพรรณานิคม ณ ห้องประชุมอำเภอพรรณานิคม

Share:

Author: admin