วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในสถานที่ทำงานที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำแนวทางป้องกัน

Share:

Author: admin