นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคมมอบหมายให้ นายศักดิ์ณรงค์ สีหาคม รองนายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม พร้อมด้วยทีมงานกองสาธารณสุขดำเนินการตัดหญ้าริมถนนและตักดินออกจากฝาร่องระบายน้ำ เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรไปมาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังของพี่น้องประชาชนเทศบาลตำบลพรรณานิคม

Share:

Author: admin