นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคมมอบหมายให้ นายสุวิทย์ สื่อกลาง รองนายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม พร้อมด้วยทีมงานกองช่าดำเนินการซ่อมฝาร่องระบายน้ำที่ชำรุดเสียหาย เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนเทศบาลตำบลพรรณานิคม

Share:

Author: admin