นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม ลงพื้นที่ทำความสะอาดหอปู่ตา ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่พักคอยของเทศบาลตำบลพรรณานิคม สำหรับผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงสูง เพื่อรอเข้ารับการตรวจหาเชื้อ Rt-PCR หรือ Rapid Ag Test กับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

Share:

Author: admin