นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคมมอบหมายให้ นายศักดิ์ณรงค์ สีหาคม รองนายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม พร้อมด้วยทีมงานกองสาธารณสุขดำเนินการทำความสะอาดบริเวณวัดอุฒาจารย์

Share:

Author: admin