นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม มอบหมายให้ นายศักดิ์ณรงค์ สีหาคม รองนายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม และทีมงานกองสาธารณสุข ลงพื้นที่ดำเนินการตัดหญ้าและทำความสะอาดพื้นถนน เพื่อให้สะดวกต่อการสัญจรไปมาของพี่น้องในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพรรณานิคม

Share:

Author: admin