นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม มอบหมายให้ นายศักดิ์ณรงค์ สีหาคม รองนายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม และทีมงานกองสาธารณสุข ลงพื้นที่ดำเนินการทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณ โบสถ์ วัดอุฒาจารย์

Share:

Author: admin