นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม ให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขทีมงานพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 เทศบาลตำบลพรรณานิคม ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อฯ ภายในสำนักงาน เทศบาลตำบลพรรณานิคม และสหกรณ์การเกษตรอำเภอพรรณานิคม เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Share:

Author: admin