กระทรวงพาณิชย์กำหนดให้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชนตาม โครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid -19 ปี 2564 โดยจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ ในราคาชดเชยต่ำกว่าท้องตลาดร้อยละ 15-30 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม ในวันที่ 18-19 ตุลาคม 2564

Share: