นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม มอบหมายให้ นายสุวิทย์ สื่อกลาง รองนายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม และทีมงานกองช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมไฟส่องสว่าง และตัดต้นไม้ริมทาง เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพรรณานิคม

Share:

Author: admin