นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม มอบหมายให้ นายศักดิ์ณรงค์ สีหาคม รองนายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม และทีมงานกองสาธารณสุข ลงพื้นที่ดำเนินการตัดหญ้าทำความสะอาดริมถนนในเขตเทศบาลเทศบาลตำบลพรรณานิคม

Share:

Author: admin