นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม สื่อกลาง รองนายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตราย เพื่อป้องกันหรือลดการเกิดอุบัติเหตุของพี่น้องในเขตเทศบาลตำบลพรรณานิคม

Share: