อำเภอพรรณานิคมพร้อมด้วยจิตอาสาผู้นำชุมชนร่วมกันพัฒนาและทำความสะอาดหอประชุมอำเภอพรรณานิคม โดยได้รับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำจากเทศบาลตำบลพรรณานิคม เพื่อใช้ฉีดล้างทำความสะอาด

Share: