นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม พร้อมด้วยนายสุทธิพงศ์ อัศจรรย์ นายช่างโยธา และนายวิธวัฒน์ จันทร์มาลา ผู้ช่วยช่างโยธา เข้าศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

Share: