วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพรรณานิคม พร้อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคม และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพรรณานิคม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ ปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพรรณานิคม

Share: